Đối tượng người cao tuổi được hưởng chính sách trợ cấp xã hội hàng tháng

content:

Theo quy định tại khoản 5 Điều 5 Nghị định 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ, đối tượng người cao tuổi được hưởng chính sách trợ cấp xã hội hàng tháng gồm: Hộ nghèo, không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng Hộ nghèo, có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng nhưng người này đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng Hộ nghèo, không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng, không có điều kiện sống ở cộng đồng, đủ điều kiện tiếp nhận vào cơ sở trợ giúp xã hội nhưng có người nhận nuôi dưỡng, chăm sóc tại cộng đồng…

 

content:
content:

content:

Thư viện hình ảnh

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến: 299
Số lượt truy cập: 227515