Cổng thông tin phường Cống Vị Làm gì để được Nhà nước bồi thường khi bị thiệt hại do người thi hành công vụ gây ra ?

content:

Để bảo đảm hiệu quả thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017, Cục Bồi thường nhà nước đã phối hợp với dự án UNDP xây dựng video "Làm gì để được Nhà nước bồi thường khi bị thiệt hại do người thi hành công vụ gây ra" để tuyên truyền quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại theo quy định của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (sau đây gọi tắt là Video); Video được xây dựng trên cơ sở nội dung quy định của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017 với cách thức, ngôn ngữ phù hợp với đối tượng người dân; được phát hành với mục tiêu phục vụ công tác tuyên truyền về Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước rộng rãi, giúp người dân hiểu và thực hiện đầy đủ quyền yêu cầu bồi thường theo quy định của pháp luật.

 

 

 

 

 

 

content:
content:

content:

Thư viện hình ảnh

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến: 304
Số lượt truy cập: 193327